Staropolska wieś królewska na Równinie Łukowskiej, notowana już w poł. XV w. i należąca dawniej do klucza kijowieckiego w ekonomii brzeskiej. 1726 własność królewska, 1775 i 1790 dożywotnia dzierżawa Sosnowskich.

Uposażenie parafii unickiej potwierdzone przez Augusta II w 1699. 1704 wzniesiona nowa cerkiew z fundacji Trochima Zachora (Trofima Zahora?), rozebrana w 1859. Zachowana do dziś dawna cerkiew unicka wzniesiona została w latach 1852-59. Po 1874 przejęta na cerkiew prawosławną, po 1918 kościół. Parafia p.w. Trójcy Św. ustanowiona w 1919. Remontowany w 1999

Orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na podmurówce z cegły. Na planie krzyża. Prezbiterium ujęte kwadratowymi zakrystiami, nawa poprzedzona kwadratową kruchtą, nad którą dwukondygnacyjna, kwadratowa wieża. Wnętrze kryte stropem, nad nawą ze ślepą, odeskowaną kopułą, nad chórem muzycznym pozorne sklepienie kolebkowe, w kruchcie beczkowe. Elewacje zwieńczone gzymsem z szerokim fryzem wycinanym z desek. Wieża konstrukcji słupowej, z czworoboczną latarnią nakrytą ostrosłupowym hełmem. Okna zamknięte półkoliście, w ozdobnych obramieniach górą gwiaździstych, w szczytach nawy koliste w gwiaździstych obramieniach, w wieży prostokątne. Dachy dwuspadowe, kryte blachą, na skrzyżowaniu pozorna ośmioboczna kopuła z wysoką ślepą latarnią na planie kwadratu o ściętych narożach, zwieńczoną cebulastym hełmem z krzyżem na kuli.

Parafia Trójcy Św. w Rokitnie. Pierwotny kościół greckokatolicki uposażony przez króla Augusta II Sasa w 1699 r. Obecny, drewniany, zbudowany w 1835 r., zamieniony na prawosławną cerkiew w 1874 r., rekoncyliowany w 1918 r. Proboszcz: Ks. Zbigniew Karwowski. Miejscowości należące do parafii: Rokitno, Kolonia Rokitno, Kniejówka, Koczekówka, Lipnica, Michałki, Kolonia Michałki i Pokinianka.

Rokitno jest to wieś w województwie lubelskim oddalona o 17 km od Białej Podlaskiej.

Podczas przeglądania starych przedwojennych map zauważyłem na jednej z nich, że w lasach w okolicach wsi Rokitno, zostały zaznaczone dwa cmentarze. Zaciekawiony tą nietypową lokalizacją i chcąc się czegoś o nich dowiedzieć rozpocząłem poszukiwania informacji na ten temat. O ile na temat samej wsi Rokitno, zebranie informacji nie nastręczało większych trudności, to na temat leśnych cmentarzy nie mogłem odnaleźć żadnych wiadomości.