Zdjęcia z tegorocznego odpustu Trójcy Świętej i jubileuszu 25 lecia kapłaństwa proboszcza

Odpust Trójcy i jubileusz 25 lecia kapłaństwa